افراد دارای سرمایه مناسب و با تجربه کارآفرینی و یا مدیریتی خوب می توانند برای دریافت اقامت از طریق یکی از برنامه های متعدد کارآفرینی استانی اقدام کنند.

هر استان، برنامه های کارآفرینی خاص خود را داشته و عموماً روندی چند مرحله ای را برای اعطای اقامت دائم دنبال می کنند. متقاضیان، در ابتدا اظهارنامه علاقه مندی (Expression of Interest) را ثبت کرده و برای دریافت دعوت نامه منتظر می مانند. نامزدهای منتخب، درخواست خود را ثبت کرده و این درخواست توسط نهادهای مربوطه در استان بررسی می شود. نامزدهایی که پذیرفته می شوند، معمولاً ملزم هستند که توافق نامه عملکرد (Performance Agreement) را امضا کرده و برای دریافت مجوز کار(Work Permit)، تقاضا کرده و ابتدا به عنوان نیروی کار به کانادا وارد می شوند. اگر الزامات توافق نامه عملکرد، در پایان دوره معین شده برآورده شوند، متقاضیان، دعوتنامه استانی دریافت خواهند کرد وسپس می توانند برای دریافت اقامت دائم به اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) تقاضا دهند.

اکثریت برنامه های کار کآفرینی استانی، مستلزم مشارکت فعالانه در مدیریت یک کسب و کار، مبتنی بر یک سرمایه گذاری مشخص شده و ایجاد شغل هستند. برنامه ها از لحاظ شرایط لازم با هم متفاوت هستند، اما عموماً به داشتن سرمایه خالصی مناسب به همراه تجربه کاری مرتبط نیاز دارند. برخی از برنامه ها نیازمند سپرده وثیقه ای هستند که بعد از تأسیس کسب و کار، قابل بازپرداخت هستند.

اینها برخی از استان هایی هستند که برنامه های مهاجرتی کارآفرینی استانی دارند:

بریتیش کلمبیا

ساسکاتچوان

منیبوتا

نووا اسکوشیا

انتاریو

نیو برانزویک

جزیره پرنس ادوارد

مناطق شمالی

یوکان