افراد دارای سرمایه مناسب و با تجربه ی کارآفرینی و یا مدیریتی خوب ممکن است برای دریافت اقامت از طریق یکی از برنامه های متعدد کارآفرینی استانی واجد شرایط باشند.

هر استان، برنامه های کارآفرینی خاص خود را داشته و عموماً روندی چند مرحله ای را برای اعطای اقامت دائم دنبال می کنند. متقاضیان، در ابتدا اظهارنامه ی علاقه مندی (Expression of Interest) را ثبت کرده و برای دریافت دعوت نامه منتظر می مانند. نامزدهای منتخب، درخواست خود را ثبت کرده و این درخواست توسط نهادهای مربوطه در استان بررسی می شود. نامزدهایی که پذیرفته می شوند، معمولاً ملزم هستند که توافق نامه ی عملکرد (Performance Agreement) را امضا کرده و برای دریافت مجوز کار(Work Permit)، تقاضا کرده و ابتدا به عنوان نیروی کار به کانادا وارد می شوند. اگر الزامات توافق نامه ی عملکرد، در پایان دوره ی معین شده برآورده شوند، متقاضیان، دعوتنامه استانی دریافت خواهند کرد وسپس می توانند برای دریافت اقامت دائم به اداره ی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) تقاضا دهند.

اکثریت برنامه های کار کآفرینی استانی، مستلزم مشارکت فعالانه در مدیریت یک کسب و کار، مبتنی بر یک سرمایه گذاری مشخص شده و ایجاد شغل هستند. برنامه ها از لحاظ شرایط لازم با هم متفاوت هستند، اما عموماً به داشتن سرمایه ی خالصی مناسب به همراه تجربه ی کاری مرتبط نیاز دارند. برخی از برنامه ها نیازمند سپرده وثیقه ای هستند که بعد از تأسیس کسب و کار، قابل بازپرداخت هستند.

اینها برخی از استان هایی هستند که برنامه های مهاجرتی کارآفرینی استانی دارند:

بریتیش کلمبیا

ساسکاتچوان

مانیبوتا

نووا اسکوشیا

اونتاریو

نیو برانزویک

جزیره پرنس ادوارد

مناطق شمالی

یوکان