بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

عضو رسمی شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC
 
عضو انجمن مشاوران مهاجرت حرفه ای کانادا CAPIC
فارغ التحصیل رشته حقوق مهاجرت کانادا از دانشگاه بریتیش کلمبیا (UBC)
دارای مدرک کارشناسی حقوق و علوم اجتماعی
دارای سابقه فعالیت به عنوان وکیل
تخصص اصلی در زمینه برنامه های مهاجرتی اقتصادی مانند اکسپرس انتری، برنامه های پذیرش استانی و هم چنین برنامه مهاجرتی آزمایشی مختص پرستاران خانگی، برنامه های کارفرما محور، برنامه استعدادهای جهانی (GTS) و فرآیند اخذ شهروندی کانادا
 
کد مشاور: R523209