بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

اعضای تیم

Marilene Quintana

موسس شرکت e-Visa و مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Leomir Goncalves

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Carina Iani

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Livia Neves

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Flavia Hirata

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Isabela Leao

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Janaina Viana

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Aime Moreira

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Shervin Kermanshahi

موسس دفتر ایران و خاورمیانه

Idin Adami

کارشناس مهاجرت و ویزا - سرپرست تیم

Anne Checoli

مشاور تحصیلی

Eduardo Bertuci

مشاور تحصیلی

Otávia Allemand

مشاور تحصیلی

Rennata Ramalho

کارشناس ویزا

Juliana Hermeto

کارشناس ویزا

Tarcio Nery

کارشناس ویزا

Juliane Paixão

کارشناس ویزا

Nicolle Norat

کارشناس ویزا

Larissa Morgon

کارشناس ویزا

Patricia Quintanilha

کارشناس ویزا

Giovanna Barbosa

کارشناس ویزا

Domênica Brito

کارشناس ویزا

Juliana Silva

کارشناس ویزا

Adriana Gomes

دستیار حسابداری

Camila Novais

دستیار حسابداری

Mayra Nunes

سرپرست بخش حسابداری

Eleonora Lisboa

کارشناس خدمات مشتریان

Lucilene Sa

کارشناس خدمات مشتریان

Bianca Comarella

کارشناس ویزا

Sofia Aveiro

کارشناس خدمات مشتریان

Maureni Barboza

کارشناس خدمات مشتریان

Raphael Perez

کارشناس شبکه های اجتماعی

Henrique Lima

کارشناس خدمات مشتریان

کوین گلاکنر

کارشناس ارشد مهاجرت به آلمان

Rahmat Amani

مدیر مالی

Jefferson Moreno

مدیر IT

Beatriz Campana

سرپرست تیم بازاریابی

Dennys Henrique

کارشناس ویزا

Bruna Masur

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

Roberta Quintino

هماهنگ کننده تیم بازاریابی

Ana Moscovski

مدیر فنی