بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

اعضای تیم

Marilene Quintana

رئیس و موسس/مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Leomir Goncalves

مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Fernando Torres

مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Carina Iani

مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Livia Neves

مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Willian Santos

مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Isabela Leao

مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Janaina Viana

مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Aime Moreira

مشاور رسمی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (ICCRC)

Luciana Vieira

رئیس بخش کاریابی و خدمات شغلی

Shervin Kermanshahi

مدیر دفتر ایران و خاورمیانه

Idin Adami

مشاور مهاجرت و ویزا

Livia Castro

مشاور شغلی

Juliana Abreu

مشاور تحصیلی

Carla Bonfim

مشاور تحصیلی

Eduardo Bertuci

مشاور تحصیلی

Flavia Hirata

تیم اقامت دائم (PR)

Rennata Ramalho

تیم اقامت دائم (PR)

Juliana Hermeto

تیم اقامت دائم (PR)

Camilla Koda

تیم اقامت دائم (PR)

Tarcio Nery

تیم اقامت دائم (PR)

Francyne Montico

تیم ویزا

Juliana Kovacs

تیم ویزا

Natalia Japor

تیم ویزا

Nicolle Norat

تیم ویزا

Janaina Silva

تیم ویزا

Larissa Morgon

تیم ویزا

Sahar Layeqi

تیم ویزا

Adriana Gomes

بخش مالی

Marcela Souza

بخش مالی

Mayra Nunes

بخش مالی

Lucilene Sa

تیم تماس با مشتری

Najla Carneiro

تیم تماس با مشتری

Claudia Guimaraes

تیم تماس با مشتری

Shohreh Mirzaei

مشاور مهاجرت و ویزا

Marcius Nogueira

دستیار اداری

Yasin Zarrinkam

تیم بازاریابی

Cassandra Sicuro

تیم بازاریابی

Felipe Lourenco

تیم بازاریابی

Gabriel Araujo

تیم بازاریابی

Beatriz Campana

تیم بازاریابی

Dennys Henrique

تیم بازاریابی

Beatriz Goncalves

تیم بازاریابی

Alessandra Almeida

تیم بازاریابی

Lays Cardoso

تیم بازاریابی

Ana Moscovski

مدیر خدمات فنی

Janise Felix

مدیر دفتر کانادا