بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

اعضای تیم

Marilene Quintana

مدیر عامل/مشاور ارشد و رسمی اداره مهاجرت کانادا

Leomir Goncalves

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Carina Iani

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Livia Neves

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Willian Santos

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Isabela Leao

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Janaina Viana

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Aime Moreira

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Shervin Kermanshahi

موسس دفتر ایران و خاورمیانه

Idin Adami

مشاور مهاجرت و ویزا - سرپرست تیم

Fernando Anjos

مشاور شغلی

Anne Checoli

مشاور تحصیلی

Eduardo Bertuci

مشاور تحصیلی

Otávia Allemand

مشاور تحصیلی

Flavia Hirata

مدیر پرونده

Rennata Ramalho

مدیر پرونده

Juliana Hermeto

مدیر پرونده

Tarcio Nery

مدیر پرونده

Triccia Dias

مدیر پرونده

Juliane Paixão

مدیر پرونده

Nicolle Norat

مدیر پرونده

Larissa Morgon

مدیر پرونده

Patricia Quintanilha

مدیر پرونده

Giovanna Barbosa

مدیر پرونده

Heloisa Ferreira

مدیر پرونده

Farnoush Pournejati

مدیر پرونده

Rodrigo Andrade

مدیر پرونده

Farima Moafi

مدیر پرونده

Eric Barros

مدیر پرونده

Fatemeh Pourazizi

مدیر پرونده

Sahar Layeqi

مدیر پرونده - سرپرست تیم

Adriana Gomes

دستیار حسابداری

Mayra Nunes

سرپرست بخش حسابداری

Eleonora Lisboa

دستیار بازاریابی

Lucilene Sa

کارشناس خدمات مشتریان

Bianca Comarella

مدیر پرونده

Claudia Guimaraes

کارشناس خدمات مشتریان

Sofia Aveiro

کارشناس خدمات مشتریان

Shohreh Mirzaei

مشاور مهاجرت/ نماینده پرونده

Sanaz Roozifarakh

مشاور مهاجرت و ویزا

Jefferson Moreno

مدیر IT

Yasin Zarrinkam

سرپرست تیم بازاریابی

Cassandra Sicuro

سرپرست تیم بازاریابی

Beatriz Campana

هماهنگ کننده تیم بازاریابی

Dennys Henrique

مشاور فروش

Beatriz Goncalves

مشاور فروش

Bruna Masur

تولیدکننده محتوا

Roberta Quintino

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

Alessandra Almeida

هماهنگ کننده تیم فروش

Ana Moscovski

مدیر فنی

Janise Felix

منابع انسانی