بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

اعضای تیم

Marilene Quintana

مدیر عامل/مشاور ارشد و رسمی اداره مهاجرت کانادا

Leomir Goncalves

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Carina Iani

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Livia Neves

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Flavia Hirata

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Isabela Leao

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Janaina Viana

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Shohreh Mirzaei

مشاور رسمی و مدیر پرونده

Aime Moreira

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا

Shervin Kermanshahi

موسس دفتر ایران و خاورمیانه

Idin Adami

مشاور مهاجرت و ویزا - سرپرست تیم

Fernando Anjos

مشاور شغلی

Anne Checoli

مشاور تحصیلی

Eduardo Bertuci

مشاور تحصیلی

Otávia Allemand

مشاور تحصیلی

Rennata Ramalho

مدیر پرونده

Juliana Hermeto

مدیر پرونده

Tarcio Nery

مدیر پرونده

Juliane Paixão

مدیر پرونده

Nicolle Norat

مدیر پرونده

Larissa Morgon

مدیر پرونده

Patricia Quintanilha

مدیر پرونده

Giovanna Barbosa

مدیر پرونده

Heloisa Ferreira

مدیر پرونده

Farima Moafi

مدیر پرونده

Eric Barros

مدیر پرونده

Fatemeh Pourazizi

مدیر پرونده - سرپرست تیم

Shiva Shalizadegan

مدیر پرونده

Domênica Brito

مدیر پرونده

Juliana Silva

مدیر پرونده

Adriana Gomes

دستیار حسابداری

Camila Novais

دستیار حسابداری

Mayra Nunes

سرپرست بخش حسابداری

Eleonora Lisboa

کارشناس خدمات مشتریان

Lucilene Sa

کارشناس خدمات مشتریان

Bianca Comarella

مدیر پرونده

Claudia Guimaraes

سرپرست تیم ارتباط با مشتری

Sofia Aveiro

کارشناس خدمات مشتریان

Arsalan Jadideslam

مشاور ویزای توریستی و تحصیلی

Maureni Barboza

کارشناس خدمات مشتریان

Raphael Perez

کارشناس شبکه های اجتماعی

Henrique Lima

کارشناس خدمات مشتریان

Sanaz Roozifarakh

مشاور مهاجرت و ویزا

Jefferson Moreno

مدیر IT

Yasin Zarrinkam

سرپرست تیم بازاریابی

Beatriz Campana

سرپرست تیم بازاریابی

Dennys Henrique

مدیر پرونده

Beatriz Goncalves

کارشناس خدمات مشتریان

Bruna Masur

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

Roberta Quintino

هماهنگ کننده تیم بازاریابی

Ana Moscovski

مدیر فنی