بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

اعضای تیم

Marilene Quintana

رئیس و موسس/مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا (ICCRC)

Leomir Goncalves

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا (ICCRC)

Carina Iani

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا (ICCRC)

Livia Neves

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا (ICCRC)

Willian Santos

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا (ICCRC)

Isabela Leao

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا (ICCRC)

Janaina Viana

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا (ICCRC)

Aime Moreira

مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا (ICCRC)

Luciana Vieira

رئیس بخش کاریابی و خدمات شغلی

Shervin Kermanshahi

موسس دفتر ایران و خاورمیانه

Idin Adami

مشاور مهاجرت و ویزا

Juliana Abreu

مشاور تحصیلی

Eduardo Bertuci

مشاور تحصیلی

Flavia Hirata

تیم اقامت دائم (PR)

Rennata Ramalho

تیم اقامت دائم (PR)

Juliana Hermeto

تیم اقامت دائم (PR)

Tarcio Nery

تیم اقامت دائم (PR)

Triccia Dias

تیم اقامت دائم (PR)

Juliane Paixão

تیم اقامت دائم (PR)

Nicolle Norat

تیم ویزا

Larissa Morgon

تیم ویزا

Patricia Quintanilha

تیم ویزا

Giovanna Barbosa

تیم ویزا

Lorrana Trece

تیم ویزا

Farnoush Pournejati

تیم ویزا

Rodrigo Andrade

تیم ویزا

Sahar Layeqi

تیم ویزا

Adriana Gomes

بخش مالی

Marcela Souza

تیم ویزا

Mayra Nunes

بخش مالی

Camila Novais

بخش مالی

Lucilene Sa

تیم تماس با مشتری

Najla Carneiro

تیم تماس با مشتری

Claudia Guimaraes

تیم تماس با مشتری

Giovanna Oliveira

تیم تماس با مشتری

Mona Ramezanpour

تیم تماس با مشتری

Shohreh Mirzaei

مشاور مهاجرت و ویزا

Sanaz Roozifarakh

مشاور مهاجرت و ویزا

Zahra Movazeb

مشاور مهاجرت و ویزا

Marcius Nogueira

دستیار اداری

Yasin Zarrinkam

تیم بازاریابی

Cassandra Sicuro

تیم بازاریابی

Beatriz Campana

تیم بازاریابی

Dennys Henrique

تیم بازاریابی

Beatriz Goncalves

تیم بازاریابی

Bruna Masur

تیم بازاریابی

Alessandra Almeida

تیم بازاریابی

Ana Moscovski

مدیر خدمات فنی

Janise Felix

منابع انسانی