بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

عضو رسمی شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC
دارای مدرک مدیریت کسب و کار
تخصص اصلی در برنامه های مهاجرتی اقتصادی کانادا زمینه اکسپرس انتری،
برنامه های پذیرش استانی، برنامه های مهاجرتی خانوادگی و فرآیند اخذ ویزا
و شهروندی کانادا

 
کد مشاور: R707606