بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

فرم ارزیابی خرید بیزنس کانادا

شغل خود را با ذکر میزان سوابق کاری مربوطه در کادر زیر تایپ کنید:

در خصوص سوابق مدیریتی خود کدام گزینه با شرایط شما همخوانی بیشتری دارد؟

مدیر و مالک هستم
فقط مدیرارشد هستم
فقط مالک هستم
مدیر میانی هستم
سابقه مدیریتی ندارم

معادل دلاری مجموع دارایی های نقدی شما شامل حساب بانکی، طلا، سهام در بورس و فرابورس درکدام یک از بازه های زیر قرار می گیرد؟

دانش زبان انگلیسی خود را معادل کدام یک از گزینه های ذیل ارزیابی می کنید؟

آخرین مقطع تحصیلی خود را از میان موارد ذیل انتخاب نمایید:

آیا قبلا موفق به دریافت ویزای کانادا شده اید؟

بله
خیر

آیا سابقه ریجکتی از کانادا، آمریکا، استرالیا، انگلستان، نیوزلند یا کشورهای حوزه شنگن دارید؟

سن شما در کدام یک از بازه های ذیل قرار می گیرد؟

لطفا برای بررسی شرایط خود و ارتباط کارشناسان ما با شما مشخصات خود را وارد کنید

کد رهگیری :