بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

عضو رسمی شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC
دارای مدرک رسمی در حوزه مشاوره مهاجرت در تورنتو
سابقه تحصیل در رشته مطالعات مهاجرت و اقامت در دانشگاه رایرسون تورنتو
تخصص اصلی در زمینه اکسپرس انتری، برنامه های پذیرش استانی، برنامه های مهاجرتی
خانوادگی و فرآیند اخذ شهروندی کانادا
 
 
کد مشاور: R526504