بزرگترین شرکت مهاجرتی ایالت بریتیش کلمبیا کانادا

عضو رسمی شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC
عضو انجمن مشاوران مهاجرت حرفه ای کانادا CAPIC
دارای مدرک روابط بین الملل
تخصص اصلی در زمینه برنامه های مهاجرتی نیروی کار متخصص، برنامه های مهاجرتی
مربوط به کسب و کار و برنامه های مهاجرتی خانوادگی و بشردوستانه
 
کد مشاور: R526760