بازدیدکننده یا توریست به کسی گفته می شود که برای کار، تحصیل و یا اهداف توریستی به کانادا سفر کرده و شهروند یا ساکن دائم این کشور محسوب نمی شود.

هر توریستی باید پیش از سفر اقدام به تهیه ویزا کند، مگر اینکه از این کار معاف شده باشد. تمامی توریستهایی که نیاز به تهیه ویزا دارند باید قبل از اینکه به فرودگاه یا مسیرهای ورودی دیگر بروند ویزای خود را گرفته باشند.

چگونه برای دریافت ویزای کانادا درخواست کنیم؟

  1. در یک دفتر مهاجرت به کانادا در کشور یا منطقه خود درخواست ویزای توریستی خود را ثبت کنید.
  2. ممکن است در زمان ثبت درخواست از طرف مسئول دفتر با شما مصاحبه شود:
    • دلیل خود برای سفر به کانادا را بیان کنید.
    • باید تعهد دهید که بعد از پایان اعتبار ویزا میتوانید و میخواهید این کشور را ترک کنید.
  3. پذیرفته شدن کلی شما در کانادا
    • وقتیکه ویزا صادر شد و شما به کانادا آمدید، در فرودگاه ورودی کانادا یک مامور مهاجرتی از شما سوالاتی می پرسد تا راجع به پذیرفته شدن شما در این کشور اطمینان حاصل کند.

ویزای توریستی به دو صورت یک بار ورود(Single) و چند بار ورود (Multiple) ارائه می شود. ویزاهای یک بار ورود ممکن است تا ۶ ماه قبل از تاریخ سفر صادر شوند. حداکثر اعتبار ویزاهای چندبار ورود تا ۱۰ سال بوده و یا اینکه یک ماه پیش از تاریخ اتمام درج شده در پاسپورت، باطل میشود. ماموران POE به طور معمول به افرادی که درخواست ورود به عنوان توریست را داشته باشند، به مدت ۶ ماه اجازه ورود خواهند داد.

هر کسی که متقاضی دریافت ویزای توریستی، ویزای کار، ویزای تحصیلی یا اقامت دائم میباشد، باید اثر انگشت و عکس خود را آماده کند.