دولت کانادا اذعان دارد که جوامع و شهرهای سرتاسر کشور با کمبود نیروی کار در بسیاری از حوزه های فنی و حرفه ای مواجه هستند. به همین دلیل، برنامه نیروی فنی حرفه ای متخصص (Federal Skilled Trade) تنها برنامه مهاجرت فدرال است که کارکنان حوزه های فنی و حرفه ای را هدف قرار می دهد.

این برنامه به اشخاص فنی واجدالشرایط در سراسر جهان اجازه می دهد تا به طور دائم به کانادا مهاجرت کنند. قبل از سال ۲۰۱۵، درخواست های مهاجرت نیرو های فنی و حرفه ای بر مبنای نظام «تقدم در ورود» برررسی می شدند. اما از سال ۲۰۱۵، درخواست ها در سیستم اکسپرس انتری بررسی می شوند.

برای این دسته از متقاضیان، امتیاز مورد نیاز در سیستم CRS، بسیار کمتر از آن چیزی است که سایر داوطلبان برای دریافت دعوت نامه به آن احتیاج دارند. بطور مثال در سال ۲۰۱۷ حداقل امتیاز CRS مورد نیز برای داوطلبان برنامه نیروی فنی حرفه ای متخصص ۲۴۱ اما در مقابل، کمترین امتیاز CRS لازم برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فدرال ۴۱۳ بود.

یک راه برای کسب امتیاز لازم به عنوان یک فرد فنی متخصص، دریافت یک پیشنهاد شغلی معتبر در حوزه فنی مرتبط، از یک کارفرمای کانادایی است. این روش علاوه بر اینکه به کسب شرایط لازم برای مهاجرت کمک می کند، باعث افزایش امتیاز در سیستم امتیازدهی CRS و افزایش شانس شما برای دریافت دعوت نامه خواهد شد.

در معیار سطح زبان انگلیسی نیز، امتیاز لازم برای ورود به گروه نامزدهای سیستم اکسپرس انتری، برای داوطلبان برنامه مهاجرتی نیروی فنی حرفه ای متخصص، کمتر از امتیاز لازم برای نامزدهای برنامه های FSWC و CEC در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است اگر شما واجد شرایط لازم برای شرکت در برنامه مهاجرتی نیروی فنی حرفه ای متخصص(FSTC) باشید، هیچ تضمینی وجود ندارد که دعوتنامه اقامت دائم کانادا را دریافت کنید. البته، سازمان IRCC پیشتر نامزدهای این برنامه را در اولویت قرار داده و ممکن است در ادامه نیم همین سیاست را در پیش بگیرد.

در حال حاضر، گروه های فنی و حرفه ای واجدالشرایط در نظام ملی دسته بندی مهارتی (NOC) در این گروه ها تقسیم بندی شده اند:

حرفه های صنعتی، الکتریکی و ساختمانی

حرفه های نگهداری و عملکرد تجهیزات

مشاغل نظارتی و فنی در حوزه های منابع طبیعی، کشاورزی و تولیدات مرتبط

ناظران و مجریان نظارتی مرکزی در حوزه پردازش، تولید و ابزارآلات

سرآشپزها و آشپزها

قصاب ها و نانواها