تلاش ما این است که رویای شما به حقیقت بپیوندد ما تیم مهاجرت E-VISA هستیم

مأموریت ما ارائه خدمات با ویزای عالی و خدمات مشاوره مهاجرت ، مشاوره به مشتریان در مورد مناسب ترین برنامه برای خود و خانواده های آنها ، کمک به مشتریان در تهیه مستندات ، اعمال و پیگیری روند مهاجرت به کانادا است.

هدف ما این است که از طریق یک خدمت بسیار دلگرم کننده ، اخلاقی و حرفه ای به کانادا کمک کنیم تا اقتصاد خود را بهبود ببخشد و به افراد تازه وارد امکان ادغام و مشارکت فعال در جامعه کانادا را بدهد.

Marilene Quintana
موسس EVISA

موسس و بنیانگذار شرکت EVISA IMMIGRATION می باشد. وی علاوه بر داشتن رابطه نزدیک با شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC عضو رسمی و دارای مدرک مشاور مهاجرت نیز می باشد. تخصص اصلی خانم کوینتانا در زمینه برنامه های مهاجرتی و ویزا شامل اکسپرس انتری (Express Entry)، نیروی تخصص فدرال، دوره های تخصصی کانادا، برنامه های مهاجرتی استانی، LMIA و برنامه های سرمایه گذاری مختلف در کانادا می باشد.
کد مشاور : R513223

Aime Moreira
مشاور

عضو رسمی شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC و انجمن مشاوران مهاجرت حرفه ای کانادا CAPIC است. وی فارغ التحصیل رشته حقوق مهاجرت کانادا از دانشگاه بریتیش کلمبیا (UBC) است. تخصص اصلی خانم موریرا در برنامه های مهاجرتی در زمینه پیشنهاد کار مانند LMIA، دوره های تخصصی کانادا و برنامه های استانی می باشد.
کد مشاور: R523209

Carina Iani
مشاور

عضو رسمی شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC است. تخصص اصلی خانم یانی در زمینه مهاجرت شامل برنامه های استانی و اکسپرس انتری (Express Entry) است
کد مشاور: R521484

Livia Neves
مشاور

عضو رسمی شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC است. تخصص اصلی خانم نوس در زمینه اکسپرس انتری (Express Entry)، مهاجرت و درخواست شهروندی خانوادگی می باشد.
کد مشاور: R526504

Leomir Goncalves
مشاور

عضو رسمی و سرشناس شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC است. تخصص اصلی آقای گنسالوز در زمینه اکسپرس انتری (Express Entry) شامل نیروی متخصص فدرال، برنامه های استانی، در خواست های خانوادگی و اقتصادی مانند حمایت مالی، دوره های تخصصی کانادا و برنامه ها ی خود اشتغالی است.
کد مشاور: R519907

Willian Santos
مشاور

عضو رسمی و سرشناس شورای سیاست گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا ICCRC و انجمن مشاوران مهاجرت حرفه ای کانادا CAPIC است. وی فارغ التحصیل رشته حقوق مهاجرت کانادا از دانشگاه بریتیش کلمبیا (UBC) است. تخصص اصلی آقای سانتوس در برنامه های مهاجرتی در زمینه اکسپرس انتری (Express Entry)، نیروی متخصص فدرال، دوره های تخصصی کانادا ، برنامه های استانی و حمایت مالی همسر می باشد.
کد مشاور: R531759